MOSz: feszültségek a Vidékfejlesztési Programban

Közeledik  az EU 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programjának a lezárása, de a program – a Mezőgazdasági  Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSz)  szerint – nem úgy sikerült, ahogyan azt a gazdák joggal elvárhatták volna. Az érdekképviselet hétfői tájékoztatóján Nagy Tamás, a szervezet elnöke felsorolta az elkövetett hibákat. Az elnök szerint  a tanulságokat már most le kell vonni, hogy a következő pénzügyi ciklusban ne ismétlődhessenek meg a hibák. Ehhez az érdekképviselet újból felajánlotta a közreműködését.

A MOSz már 2016-ban felhívta a figyelmet a program végrehajtásával kapcsolatos problémákra. Ezzel kezdte a tájékoztatót Nagy Tamás. Már akkor sérelmezte a program diszkriminatív: 80%-20%-os arányát. Azaz, hogy a források 80%-a a kis, családi gazdaságoknak jut, és legfeljebb 20%-a nagyüzemeknek.  A gyakorlatban azonban  inkább 90%-10% lett az arány a MOSzt elnöke szerint.  Három éve is kifogásolták, hogy a program megvalósításához elkülönített állami hozzájárulás elégtelen (az unión belül a magyar kormány adja a legkevesebb nemzeti hozzájárulást a tagországok között). De a fő gondot abban látta az érdekképviseleti vezető, hogy az intézményrendszer átalakítása (a jogkörök különböző minisztériumokhoz telepítése, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal átalakítása; azaz a pályázati rendszer bevezetése) elhibázott, a program végrehajtásában ez  ma már jelentős időveszteséget okoz.

Akkor és most is figyelmeztetett a szervezet, hogy a pályázati kiírások átgondolatlanok (sokszor 30 alkalommal is módosítanak egyet); elbírálásuk pedig már akkor csúszásban volt (az esetek többségében másfél – két év kellett hozzá).

A rendszert ugyan idő közben átalakították, de a problémák csak növekedtek az érdekképviselet álláspontja szerint. Az azóta eltelt 1074 nap történései – Nagy Tamás szerint – az akkori felvetéseiket igazolták:  sok a mai napig megoldatlan új probléma is.  A MOSz-ban ezek közé sorolták, hogy csúsznak vagy teljesen elmaradnak  a  Vidékfejlesztési Programban kiemelten kezelt fejlesztések. A pályázatok elbírálása gyakran több év, ezalatt az áremelkedések, az építőipari boom hatására több mint 30%-kal nőttek a fejlesztések megvalósításának, építésének költségei. A MOSz kérte, hogy ezért  – legalább részbeni kompenzálják a pályázókat, ahogyan más területen ezt meg is teszik – de a kormány elzárkózott.

 

Nagy Tamás sérelmezte azt is, hogy a VP  átalakítása és a jogszabályi környezet megváltoztatása következtében a fejlesztési támogatások után társasági adót is kell fizetni. A gazdák – az érdekképviselet szerint – a jogalkotási hibákra és az irányító hatóság rossz intézkedéseire visszavezethető okokból – nekik megítélt támogatásokhoz nem jutnak hozzá, így  például  „tehén állatjóléti támogatáshoz”, illetve a  “minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok” támogatásához. Az elnök kifogásolta azt is, hogy érdemben még mindig nem működik a gazdák számára kiemelten fontos szaktanácsadói rendszer. (Az erre elkülönített 30 milliárd forintos keretéből eddig ugyanis  mindössze 3,5 milliárd forintot sikerült lekötni).

Nagy Tamás a még rendelkezésre álló időt kevésnek tartja a bemutatott problémák rendezésére, de az érdekképviselet  javaslatainak egy része még szerinte megvalósítható lenne.  Ha a fejlesztések többletköltségéért már aligha kaphatnak kompenzációt a gazdák, legalább a benn ragadó forrásokat –  egyszerűsített pályázati formában, fejlesztési célokra – soron kívül újra meg kellene hirdetni. Az érdekképviselet azt is javasolja, hogy jogszabály módosítással töröljék el a fejlesztési támogatások megadóztatását.  Soron kívül fizessék ki az érintett gazdálkodóknak az elmaradt, de őket jogosan megillető „tehén állatjóléti” illetve a minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok támogatását.  Az érdekképviselet szerint rendezni kell a több mint két éves csúszás miatt a termelői csoportoknál bekövetkezett problémákat a támogatás lehívásánál is. A szaktanácsadó rendszer feltételeit pedig a gazdák valós igényeihez kell igazítani, a még szabad forrásokat a leghamarabb le kell kötni.

 

Facebook Comments