Péntekig igényelhető pénz aszálykárenyhítésre

Magyarországon a 2018. kárenyhítési év során – Érd, Nagyatád, Szigetszentmiklós és Várpalota járások kivételével – az ország egész területén aszályhelyzet volt, így az érintett területeken elszenvedett aszálykárok után lehet kárenyhítő juttatást igényelni – méghozzá november 30-ig – írja hírlevelében az Agrion Vállalkozásfejlesztő Iroda.

A 2017. november 1-től 2018. október 31-ig terjedő kárenyhítési év tekintetében a miniszteri aszályközlemény az Országos Meteorológiai Szolgálat által üzemeltetett honlap információin alapul, amely az aszály vegetációs időszakban történő bekövetkezéséről is részletes tájékoztatást nyújt a termelők és a hatóságok számára.

Kárenyhítő juttatás igénylésére 2018. november 1-től november 30-ig van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén. A számításba kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a
rendszer.

Ki a jogosult?
A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, ha:
-a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,
– a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
– az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
– a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,
– a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-
megállapító szervhez benyújtotta.

Mennyi pénz igényelhető?
A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azok a jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

Facebook Comments