Nagy István az AGRYA-konferencián: „Legyetek példaképek!”

“Legyetek példaképek mások számára, hogy érdemes és szükséges vidéken élni és gazdálkodni”. Erre kérte Nagy István agrárminiszter pénteken az AGRYA Fiatal Gazda Konferencia részvevőit. De ehhez hozott is muníciót. Már az idén hatályba léphet az osztatlan közös földek felszámolásához az új szabályozás, amelyben vagy az egyik tulaj, vagy aranykoronánként 50 000 forintért az állam veszi át a földet. A falusi CSOK mellett „portaprogram” is segíti a vidéken maradást, lakáshoz jutást. A családi gazdaságok szabályozását is felülvizsgálja a kormány, de – úgy halljuk – még sem lesz 100 millió forintig adómentes a bevétel, más megoldást keresnek. Megvizsgálják egy célzott hitelkonstrukció lehetőségét is, hogy a jelenleginél nagyobb támogatás és finanszírozás segíthesse a gazdaságot indító vagy átvevő fiatalokat.

“Kedves jövő generációja, ti vagytok a megújuló agrárium záloga. Ha ti boldogultok, megtaláljátok a számításotokat, akkor lesz vidéki jövő, magyar felemelkedés!” Nagy István agrárminiszter e szavakkal és ebben a körben tegeződve üdvözölte pénteken az AGRYA Fiatal Gazda Konferencia részvevőit.

A patetikus hangvétel húsba vágó realitást takar, mert a rendszerváltáskor indult agrárvállalkozások zömében már égető a vezetőváltás, de a szakma nem túl vonzó. Vakarhatják a fejüket az agg gazdák, kinek és milyen formában adja át stafétát… Enélkül pedig elakad a fejlesztés, mert minden beruházási döntés azon múlik: érdemes-e megvalósítani, lesz-e kinek átadni. Ha nem – a miniszter szerint – az érintettek inkább kiveszik a pénzt, hogy a még hátralevő idejükben jól éljenek. Tehát versenyképességi szempontból is fontos, hogy – mint mondta – „megtaláljuk a lehetőségét az agráröröklésnek, és a gazdaságátadási szisztéma sikerülhessen”. Ezzel a fiatalok valami nagy-nagy csodát tudjanak véghezvinni!

A tárcavezető később sem fukarkodott a nagy szavaktól. „Rajtatok áll, hogy lesz-e, aki vállalja a gazdálkodással járó felelősséget. A vidék jövője a ti kezetekben van” – tudatosította a miniszter, aki az agrár-nemzedékváltást nemzeti ügynek tekinti, de elismerte a felelősséget, hogy a generációváltás még mindig nagyon lassan halad. A cél érdekében fontos lépéseket „nagy ugrásokat” tesz a tárca! Olyan feltételeket ígért, amelyek stabil alapot jelentenek a fiatal gazdáknak az eredményes és hosszútávon fenntartható gazdálkodáshoz. Ennek jegyében a következő években 100 000 hektárral akarja bővíteni az öntözött területek nagyságát. Ilyen „nagy ugrás” lesz a tavasszal induló Nemzeti Öntözési Központ, hogy a termelőket segítése a fenntartható öntözéses gazdálkodásban. Fordulat várható már az idén az osztatlan közös földek ügyben, amely a miniszter szerint gúzsba köti a magyar mezőgazdaságot és lefojtja a versenyképességet.

Ami közvetlenebbül érinti a fiatal gazdákat, lesz a falusi CSOK mellett a vidéken maradást, lakáshoz jutást segítő „portaprogram” is. A családi gazdaságok szabályozását is felülvizsgálja a kormány, mert az őstermelői és a családi gazdálkodói kör jogi környezete: a földszerzés és használat is, birtokátadásából adódó sajátos szabályozás miatt rendezetlen. A sikeres nemzedékváltáshoz a gazdaságvezetői tudást is minél hatékonyabb kellene átadni. Pénz is kell hozzá, ezért megvizsgálják a gazdaságátadáshoz, agrárörökléshez egy célzott hitelkonstrukció lehetőségét is, hogy a jelenleginél nagyobb támogatás és finanszírozás segíthesse a gazdaságot indító vagy átvevő fiatalokat.

Ha már a pénzről és a jövőről van szó, Nagy István – a 2020 utáni 7 éves ciklusra utalva arra is figyelmeztetett, „vissza nem térő lehetőség előtt állunk”. Mint mondta, „ezért nem engedhetjük, hogy a közös agrárpolitika forrásai megcsapolásra kerüljenek”, hogy a 2020 után költségvetési ciklus támogatási összege minimum megközelítse a mostanit”.

A „vissza nem térő lehetőségek között” a Vidékfejlesztési Program külön alprogramban segíti a mezőgazdasági és külön a fiatal termelőket. Beruházási jellegű fejlesztések esetén – kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés – tervezetben 40-50%-os alaptámogatás mellett +10%-os támogatási intenzitásban részesülnek a fiatal gazdák. Az alprogram 2. meghatározó eleme az induló mezőgazdasági termelők pályázata, amely 40 ezer eurós, azaz közel 13 millió Ft-os támogatást jelentett a vállalkozás indításával szorosan összefüggő kötelezettségek teljesítésére. A tavaly nyárig beérkezett 3700 kérelemből 1224 részesült támogatásban, összesen mintegy 15 milliárd forintban.

A generációváltás gyorsítására több érdekképviselet, köztük az AGRYA bevonásával szakpolitikai programot is kidolgoznak. A munkát egyszerűsíti, ha a miniszter szerint maguk a fiatal gazdák (a szövetségükön, az AGRYA-n keresztül) mondják el, milyen feltételeket szeretnének.

A miniszter azzal zárta a konferencián a szavait, hogy „rajtatok múlik, hogy Magyarországnak milyen jövője, a vidéknek milyen élete lesz. Legyetek példák és példaképek mások számára, hogy érdemes és szükséges vidéken élni és gazdálkodni.

Facebook Comments