Vállalkozói készségfejlesztés induló gazdáknak – így neveld álmaidat

Féléves mentorprogrammal fejleszti a fiatal gazdák vállalkozóvá válását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA).

Október 21-ig hat hónapos ingyenes vállalkozási készségfejlesztő mentorprogramra jelentkezhetnek elektronikusan azok a 18-30 éves magyarországi fiatalok, akik már végeznek valamilyen agrártevékenységet. A jelentkezési lapot – az AGRYA honlapjáról tölthetik le, ahol a részletes pályázati felhívást is megtalálják. A jelentkezést – egy portréképpel – az ina@agrya.hu címre kell elküldeni. A jelentkezőkből a személyes meghallgatások alapján választják ki a gazdaságuk építésének elején járó 16 szerencsést, akiket közgazdasági, jogi, adó- és számviteli, kommunikációs és marketing és önismeretekkel gazdagítanak. A gyakorlatokkal is tarkított kísérleti programban ugyanis a személyiségüket is fejlesztik, önismeretüket erősítik. Mind ehhez hat hónap alatt öt alkalommal, összesen 15 napon át kell majd személyesen megjelenniük a részvevőknek.

Kis Miklós (a fenti képen jobb oldalt), a NAK alelnöke a program bemutatásakor elmondta, az a cél, hogy minél nagyobb sikerrel navigálják a fiatalokat az agrárium irányába. Így indult tavaly két sikeres programmal a NAK együttműködése az AGRYA-val, amit az „Így neveld az álmaidat” kezdeményezéssel folytatnak. Ahhoz ugyanis, hogy valaki vállalkozzon széleskörű tudásra, tapasztalatokra van szüksége, kevés az, amit valaki a közép, főiskolai, egyetemi padsorokban szerez. Az adózásban, a vállalkozói szerepben információkkal segíteni kell a fiatalokat. „Ez egy élményszerű gyakorlati példákra épülő program lesz, amihez a kamara olyan ismeretanyaggal, módszerrel fog besegíteni, ami érdemi tudás a fiataloknak” – előlegezte meg az alelnök.

Kis Miklós készíttetett egy statisztikát is arról, hogy a „fiatal gazdák induló támogatásából” – hosszútávon – milyen arányban tudtak életképes vállalkozásokat létrehozni, vagy csak a 40 ezer eurós támogatás volt-e a csábító. Nos, a fiatalgazda pályázatokon nyertes pályázók kétharmadának 5 év után is működött a gazdasága. Csak egyharmaduk morzsolódik le, de ez is sok. Abban bízik, a program is hozzájárul ahhoz, hogy tovább javuljon a hosszú távon gazdálkodók aránya.

Így indult
Az AGRYA eredetileg 2016-ban, EU-s támogatással indította az „Így neveld az álmaidat” programot – amint azt Mikula Lajos, az AGRYA ügyvezető elnöke hangsúlyozta – kimondottan nem mezőgazdálkodó fiataloknak. Egy módszert dolgoztak ki a vállalkozói készség fejlesztésére, hogy a részvevők a saját útjukat járva, önmagukat fejlesztve tudják a saját gazdaságukat is fejleszteni. De a program fókuszában a vállalkozói készség állt, nem maga a vállalkozás.

Akkor, mint „szimulált vállalkozói környezetben” a fiatalok otthon elkezdtek kertészkedni. Egy év után látszott is a munkájuk eredménye, a közgazdasági folyamatokat tudták elemezni. Akkor látszott, hogy nagyon kevés a vállalkozói információjuk, gyenge az önismeretük, hogy eldöntsék, alkalmasak-e vállalkozni. Most ezt a programot „fordították át” a NAK-kal egy kimondottan agrárprogrammá. „Az a cél, hogy a kezdő agrárvállalkozások (a fiatalgazda támogatást igénybe vett kör), elkerüljék azokat a döccenőket, amiket felkészületlenségük, az önismeretük hiánya okoz. Olyan helyzetbe hozzuk őket, hogy önmagukat tudják fejleszteni, és nyomon követjük őket fél éven keresztül” – summázta Mikula Lajos.

Tanuljunk együtt
A kurzuson „házi feladatot” is kapnak majd a részvevők, a saját gazdaságukat értékelve nekik kell megállapítani, mit csinálnak jól, miben tud a gazdaság fejlődni. Hogyan kell például a jó marketinget felépíteni, miként kell az „okos eszközöket”, az info-kommunikációt használni, ami már túlmutat a precíziós gazdálkodáson. A program másik célja, hogy a gazdákban az együttműködés készségét is erősítse, hatékonyabb legyen ezáltal a hazai agrárstruktúra. De a kurzussal a szervezők is tanulnak. Azt, melyek azok a készségek, amit az agrárvállalkozóknál jobban kell fejleszteni, és mely módszerek erre a legjobbak.

Olyan módszert akarnak e tapasztalatok alapján kialakítani, amit szélesebb körben használhatnak az agrárvállalkozók képzésére. „Mi is szeretnének tanulni is a fiataloktól, megtudni jó-e az irány amit az AGRYA követ, hogy a fiatalok „megragadjanak a szektorban” és ne csak a vállalkozások egyharmada élje túl az első 2 évet.” – ismerte el Mikula Lajos.

De nemcsak az AGRYA akar tanulni a közös programból. Kis Miklós – aki nemcsak NAK-alelnök, hanem az agrártárca államtitkára is – arra emlékeztetett, hogy az induló fiatalgazda támogatásokhoz képzések is kapcsolódnak. Az „Így neveld az álmaidat” és más pilotprogramok tapasztalatai alapján olyan képzési tematikát alakíthatnának ki, ami célszerűbb és a fiatalok is örömmel veszik.

Több, más lesz a fiatalgazda-támogatás?
Ha már szóba kerültek a fiatalgazda pályázatok, a top agrár azt is megkérdezte Kis Miklóstól – államtitkári minőségében – hogy a beharangozott 2020-2027-es bizottsági tervek ismeretében a magyar agrártárca miként szeretné-e átalakítani?
Kis Miklós úgy értékelte, hogy a következő egy évben dől el, „folytatjuk-e az eddigi támogatási struktúrát, vagy leporoljuk és egy mást találunk ki”.

Érdemes megfontolni, hogy csak olyanok kapjanak közpénzt (induló fiatalgazda támogatást), akik tényleg hosszú távon a mezőgazdaságban akarnak maradni, és nem csak a 40 000 euró megszerzése a cél. Az a lehetőség körvonalazódik, hogy kedvezményes hitel formájában adják majd a támogatást, amiből a fiatal gazdák földet tudnak vásárolni. Az is felmerült, legyen-e inkább 100 000 euró az induló gazda támogatás, vagy inkább a mostaninál is kisebb legyen az összege, és földvásárláshoz adjanak több támogatást.

Arra a kérdésünkre, hogy a magyar félnek lesznek-e ilyen módosítási javaslatai, Kis Miklós NAK alelnökként így felelt: „Ha a NAK-on múlik biztos, hogy más fiatalgazda támogatással fogunk szembesülni 2021 után, ebben az AGRYA is partner, amely sokszor jelezte, hogy változtatna” . Az AGRYA ugyanis nagyobb támogatási összeget tart jónak, akár hitel formájában földvásárlásra is. Ehhez Mikula Lajos csak annyit tett hozzá: „ahhoz kerüljön az EU támogatás, aki azt a leghatékonyabban tudja felhasználni”.

Facebook Comments