Ezt teszi a BASF a fenntartható európai mezőgazdaságért

A BASF világos és mérhető célok mellett kötelezte el magát a fenntartható mezőgazdaság 2030-ig történő fellendítése érdekében. A vállalat abban segíti a gazdákat, hogy egy tonna megtermelt terménynél 30%-os CO2-kibocsátás csökkenést érjenek el. A divízió emellett olyan megoldások értékesítését növeli évente 7%-kal, melyeknek jelentős a fenntarthatósági hozzájárulása az élelmiszer ellátási értékláncon belül. Mindezeken túl a BASF több mint 400 millió hektárnyi mezőgazdasági földterületen vezeti be digitális technológiáit, melyeket a lehető legbiztonságosabb felhasználási útmutatóval kombinálnak, ezzel segítve a helyes alkalmazást.

„Olyan hozamra van szükségünk, amelyet a társadalom szempontjából értékes módon termelünk meg, és amely kíméletes a bolygóval, valamint segíti a gazdálkodók megélhetését is” – mondta Vincent Gros, a BASF Mezőgazdasági Megoldások divízió elnöke. „Kapcsolt ajánlatainkkal az egész Földön támogatjuk a gazdálkodókat a világ legnagyobb feladatában: hogy közös munkával pozitív hatást gyakoroljunk a mezőgazdasági élelmiszerrendszerre.”

Azzal kapcsolatban, hogy a BASF globális kötelezettségei hogyan jelennek meg az európai mezőgazdaság világában, Livio Tedeschi, a BASF Mezőgazdasági Megoldások divíziójának Európáért, a Közel-Keletért, Afrikáért és a FÁK-országokért felelős alelnöke a következőket emelte ki: „Egy egészségesebb és fenntarthatóbb élelmiszer-termelő rendszer az európai zöld megállapodás sarokköve. Noha »a termelőtől a fogyasztóig« és a biodiverzitási stratégiák ütemterve és céljai még igen korai stádiumban vannak, az irányvonal egyértelmű: azt várják az európai gazdálkodóktól, hogy tovább optimalizálják a ráfordításaikat, valamint segítsék a biológiai sokféleség növelését és az éghajlatváltozás mérséklését – közben pedig fektessenek hangsúlyt a nagyobb fokú digitalizációra és az ökológiai gazdálkodásra.”

Tedeschi kifejtette: „Bár még mindig úgy látjuk, hogy több párbeszédet kell folytatni »a termelőtől a fogyasztóig« stratégia főbb elemeiről, úgy látjuk, hogy jó esélyünk van pozitív változást elérni. Az európai élelmiszer-termelés jövőjének alakítása olyan összetett átalakulás, amelyhez innováció és együttműködés szükséges. Arra bátorítunk minden érdekelt felet, hogy közös munkával találják meg a sikerhez vezető egyensúlyt a gazdálkodók, a mezőgazdaság és a jövő generációi számára.”

Éghajlattudatos gazdálkodás
A BASF továbbra is támogatja a gazdálkodókat abban, hogy hatékonyabbak legyenek a szén-dioxid-kibocsátás terén, és jobban ellenálljanak a változó időjárási körülményeknek. Ebben olyan technológiák vannak segítségükre, amelyek növelik a terméshozamot, hatékonyabbá teszik a gazdaság irányítását, és csökkenthetik a környezetre gyakorolt hatást. Ugyanakkor a vállalat folyamatosan keresi annak módjait, hogy ösztönözze a CO2-hatékonyságot, és új értékáramokat teremtsen a gazdálkodók számára. A megtermelt termények tonnánkénti CO2-kibocsátásának 30%-os csökkenését olyan termékek és megoldások segítik, melyek között a magas hozamú, éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és stressznek ellenálló növényfajták nemesítése is szerepet kap. Utóbbiak csökkenthetik az ökológiai hatásokat, és növelik a gazdaság jövedelmezőségét a kihívást jelentő mezőgazdasági környezetben. A hibrid búzafajták például jelentős terméshozam-növekedést és magasabb minőségű vetőmagot eredményeznek.

Fenntartható megoldások
A BASF célja azon fenntartható megoldások számának növelése, amelyeket évről évre kínál a gazdálkodóknak. Ennek érdekében a vállalat folyamatos befektetéseket hajt végre komoly K+F portfóliójába, amelyet szisztematikusan a fenntarthatóság kritériumaira alapoz. A BASF K+F portfóliója olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek támogatják az erőforrások hatékony felhasználását, és csökkentik a környezeti lábnyomot. A Mezőgazdasági megoldások divízió célja, hogy fenntartható megoldásainak értékesítési részesedését évi 7%-ra növelje.

Digitális gazdálkodás
A digitalizáció erőforrás-hatékonyabbá, inkluzívabbá és fenntarthatóbbá teheti a mezőgazdaságot. A BASF ezért digitális eszközökkel nyújt segítséget a gazdálkodóknak abban, hogy növeljék vállalkozásuk nyereségességét, miközben csökkentik környezeti lábnyomukat is. A digitális technológiák használata lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók kevesebb ráfordítással többet termeljenek, és hatékonyabbá tegyék a termőterületek monitorozásától az élelmiszer-ellátási láncig terjedő mezőgazdasági folyamatokat. A cég megoldásai lehetővé teszik a növényvédelmi termékek pontosabb kijuttatását, a tápanyag-gazdálkodást, az automatizált pufferzónákat és a biológiai sokféleség nyomon követését. A digitális eszközökkel a gazdálkodók nagy hányada érhető el, beleértve a kevésbé fejlett országokban tevékenykedőket is, és használatukkal bővíthetők az ismereteik és fokozható a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságuk. A BASF célja, hogy 2030-ig összesen több mint 400 millió hektárnyi mezőgazdasági földterületen vezesse be a digitális technológiákat.

Különös gondosság – intelligens formában
A BASF nagyon komolyan veszi az emberi egészség és a környezet biztonsága iránti elkötelezettségét, és minden terméket a különös gondosság elve alapján bocsát rendelkezésre, hogy garantálható legyen termékeinek biztonságos használata a gazdaságban és a földeken egyaránt. A vállalat hozzáférést biztosít a különös gondosság elve mentén kialakított eszközökhöz és szolgáltatásokhoz, amelyeket az egyes gazdálkodók mindennapi munkájához igazítanak. Ezek közé tartozik a védőfelszerelés, a személyre szabott képzés, a digitális megoldások, valamint az új és jövőorientált alkalmazási technológiák. Az easyconnect zárt áttöltési rendszert például partnereivel együtt fejlesztette ki, és a megoldást a mezőgazdasági iparág kulcsfontosságú szereplői is támogatják. A rendszer piaci megjelenése 2021/22 során várható.

Facebook Comments