Kiválósági milliárdok egyetemi kutatásokra

 

A Balaton műanyag-szennyezésének, a fenntartható szőlészet, illetve a környezeti veszélyek kezelésének kutatására csaknem félmilliárd forint támogatást kap a Szent István Egyetem (SzIE) több kutatási projektje, jelentették be a budapesti campuson tartott tájékoztatón. Ezzel együtt a Tématerületi Kiválósági Programba bekapcsolódott 26 egyetem és állami intézet az idén 14,6 milliárd forint kutatás-fejlesztési forrást nyert el összesen 55 tématerületre.

Választ kell adni a technológiai kihívásokra! Így summázhatjuk Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) innovációs és általános elnökhelyettese csütörtöki tájékoztatóját az intézmény „Tématerületi Kiválósági Programjának” céljáról. Ezt szolgálja a hazai felsőoktatási intézményeknek négy témacsoportban meghirdetett kutatás-fejlesztési támogatási program, hogy végül a magyar vállaltok versenyképessé váljanak. Hasonlóan, mint a duális képzéshez, ezzel akarja a kormány elérni, hogy az egyetemek a piacoknak, a termelő vállalatoknak megfelelően képzett munkaerő bocsássanak ki. A Tématerületi Kiválósági Programba bekapcsolódott felsőoktatási intézetekből 2019-ben 26 egyetem és állami kutatóintézet 14,6 milliárd forint kutatás-fejlesztési támogatást nyert el összesen 55 tématerületre.

RÖVIDEN

A szőlő- és borászat klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, a mikro-műanyagok környezeti körforgását, az agrárium veszélyforrásait kutatja a Szent István Egyetem (SZIE) három projektje, amelyet az NKFIH Tématerületi Kiválósági Program 452 875 000 forinttal támogat.

Klímaálló szőlészet és agrár-kockázatkezelés

Ebből a Szent István Egyetem (SzIE) három tématerületre mintegy 452,9 millió forintot kap. Nem egyszeri tőkeinjekcióról van szó, és ha sikeres lesz az innovációs munka, további finanszírozásra is számíthat. „Az agrárium a magyar gazdaság stratégiai ágazata, az agrárinformatikai fejlesztésekben pedig különösen nagy a potenciál. A SzIE támogatott projektjei várhatóan nem csak társadalmi szempontból lesznek hasznosak, hanem az innováció a versenyképességben is meg fog jelenni” – indokolta Szabó István.

Piaci sikert hoz

Palkovics László – a SzIE rektora – szerint a támogatott projektek célja, hogy az egyetem még markánsabb válaszokat adjon korunk társadalmi-környezeti kihívásaira, ami minden magyar érdekét szolgálja. Ezért az elért tudományos eredményeket és tapasztalatokat a hazai fejlődés szolgálatába állítsa.

Palkovics László – a SzIE rektora

A támogatott három tématerület közül az egyik – a hivatalosnál kicsit gyakorlatiasabban fogalmazva – a civilizációs (környezeti) veszélyek kezelését szolgálja egyebek között a dron és szenzortechnika fejlesztésével, amely egyebek között az élelmiszer(előállítás) biztonságát is javítva. A Szent István Biztonságkutató Központ ehhez feltárja az agráriumban és a kapcsolódó ágazatokban a veszélyforrásokat, a megelőzésre és védekezésre eljárásokat, eszközöket dolgoz ki, gyárt és tesztel.

Balatoni műanyag-szennyezés

A második a Balaton és vízgyűjtő-területe műanyag-szennyezését kutatja egészen a halállományig. A SZIE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet és Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kutatócsoport a természetes vizekbe kerülő mikro-műanyagokat, azok útját, ökológiai, toxikus hatását is vizsgálja, környezeti kockázatait értékeli. Azonosítva a szennyezőforrásokat, és a mikro-műanyagok – mikrobákat megkötő és szállító – szerepét, a különböző mikroszennyezők táplálékhálózatban megtett útját is feltárja. A szennyezés elhárítására új, az iparban is alkalmazható eljárásokat dolgoz ki a tervek szerint.

Szőlőhősokk

A harmadik terület szintén a klímaváltozással sújtott szőlőtermelés megújítását, fenntarthatóvá tételét kutatja a SZIE Kertészettudományi Kar négy tanszékén. A mai fajták ugyanis rosszul viselik a szélsőségeket: az aszályt, illetve az egyszerre lezúduló özönvíz szerű esőt, a globális felmelegedéssel érkező új kórokozókat és kártevőket.

Facebook Comments