Hosszú hatástartamú, felszívódó hatású gombaölő szer a napraforgó legfontosabb szár és levélbetegségei ellen – Amistar Sun

2020-ban a napraforgó termesztését a rendkívül szélsőséges időjárás befolyásolta. Az
április-május rendkívüli szárazságát a nyár rendkívüli csapadékossága követte. Ezek a tényezők
nagyban befolyásolták a kórokozók dominancia viszonyait, a fertőzés mértékét illetve a
védekezések lehetőségét.

A legfontosabb kórokozók közül az alternária és a fómás levél- és szárfoltosság a
csapadékos, párás mikroklíma miatt jelentős fertőzöttséget tudott elérni. A fehérpenészes szár-
és tányérrothadás csak későn indult meg. Összességében azonban az alternária és a fóma,
kiegészülve egyes helyeken a fehérpenésszel és a rozsdával jelentős fertőzéssel voltak jelen a
napraforgó állományokban. A fertőzést tetézte, hogy a rendkívüli csapadékok miatt nem vagy csak késve lehetett védekezni.

Kezeletlen kontroll 2020. augusztus 26. – Komárom-Szőny

A Syngenta portfóliójában az Amistar Sun* készítmény hatékonyan alkalmazható ilyen
körülmények között is. A készítményben lévő mindkét hatóanyag (azoxistrobin és difenokonazol)
klasszikus felszívódó hatású, mind transzlaminárisan, mind a xilemben mozognak, magas
vízoldékonyságuk miatt a növény minden részébe eljutnak. Jelentős zöldítő hatásuk is van. Így a
készítmény megvédi a később fejlődő leveleket és hajtásokat 3-4 hét időtartamig.
A készítmény hatékony a legfontosabb levél-, szár- és tányérbetegségek ellen. Kimagasló
hatékonyságú az alternáriás levél-, szár- és tányérfoltosság, a fómás levél- és szárfoltosság,
diaportés szárkorhadás, a fehérpenészes szár- és tányérrothadás, rozsda ellen. Ezek a
tulajdonságok az egyik leghatékonyabb preventív gombaölő szerré teszik az Amistar Sun*-t
napraforgóban.

Amistar Sun 1,0 l/ha hatása a napraforgóra 2020. augusztus 26. – Komárom-Szőny

A cég 2017-2020 közötti fejlesztési kísérleteiben az Amistar Sun* kezelés plusz 580 kg/ha
terméshozamot eredményezett átlagban.

Javasolt növényvédelmi technológia:
Az első és legfontosabb Amistar Sun* kijuttatását a kultúrnövény 6-8 levélpáros állapotában
(általában május vége-június eleje) javasoljuk kijuttatni 0,8-1,0 l/ha dózisban 250-400 l/ha
lémennyiséggel. Ezzel a már korábban fertőző alternária ellen is védettséget biztosítunk, de
kihasználva a hatóanyagok felszívódó tulajdonságát a később megjelenő betegségek ellen is
hatékonyan védjük az új leveleket és hajtásokat. Ekkor a kezelés kombinálható – ha szükséges –
a levéltetvek ellen Judo 1,2 l/ha dózisával és bór tartalmú levéltrágyával.


A második kezelést a csillagbimbós állapot végén célszerű elvégezni, ami általában június végén-
július, elején van. Ekkor célszerű bórtartalmú levéltrágyával kombinálni a kezelést, és ha
szükséges, tau-fluvalinát tartalmú rovarölő szerrel a poloskák ellen. A kezeléssel megelőzzük azt
az időszakot (virágzás), amely a méhek által leginkább látogatott periódus, így az esetleges
méhpusztulás gyakorlatilag elkerülhető. Ügyeljünk a jó permetléfedettségre, ezért
fúvókaválasztásnál célszerű a kettős réses típusok mellett dönteni.

*Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.

Papp Zoltán
Kukorica és napraforgó növényvédőszer-kampánymenedzser
Syngenta Kft.

(támogatott tartalom)

Facebook Comments